Om oss

Historikk

Jora Bygg og Laft AS, er et veletablert foretak med opprinnelse i 1996, den gang som et lite selskap med DA (delt Ansvar). Dagens to eiere, Geir Groven og Jon Sneve, har vært med siden etableringsfasen. I år 2000 ble firmaet omdannet til et AS. Fra den spede begynnelsen har det utviklet seg til dagens størrelse, med 17 ansatte.

Produkter

Basisproduktet vårt er "godt håndverk". Utover det kjennetegnes bedriften av allsidighet og fleksibilitet. Vi kan bistå kunder med det meste fra små tilbygg, til store landbruksbygg. Ta en titt på referanselisten vår. Renovering og restaurering er og aktuelle produkter, og man må ha lov til å kalle "oppgangsag" for et nisjeprodukt. Firmaet har så langt levert tre av disse. Allsidighet og variert arbeid bidrar både til trivsel i arbeidshverdagen, og kompetanse på mange hold. Noen stikkord på våre tjenester og produkter:

 • Assistanse ved byggemelding/søknad - enkel tegning/prosjektering
 • Grunnarbeid
 • Betongarbeid
 • Muring/gråsteinsmuring
 • Alle typer inn-/utvendig tømrerarbeid
 • Vedlikeholdsarbeider
 • Våtrom
 • Flislegging
 • Lafting
 • Antikvariske bygningsarbeider
 • Rehabilitering
 • Rådgiving

Kompetanse

Jora Bygg og Laft AS legger vekt på å høyne kompetansen i egne rekker. Vi har en målrettet plan for å stimulere til fag/svennebrev, samt å delta på både lovpålagte og fagutviklende kurs. Pr i dag har vi i staben personell med svennebrev i tømrerfaget, murerfaget, fagbrev i betongfaget og bygningstekniker. Bedriften er også godkjent våtromsbedrift, så du som kunde kan vite at du har en trygg samarbeidspartner når du planlegger våtrommet ditt. I tillegg besitter vi kompetanse innen restaurering.

Trygghet for deg

Kursing og utdanning koster mye, men dette er med å sikre kvaliteten for deg som kunde. Vi legger vekt på å gi deg som kunde et kvalitetsprodukt. I tillegg har vi gjennom vårt medlemskap i Byggmesterforbundet en solid organisasjon i ryggen. Fordel for degsom kunde, er at du har tilgang til "Klagenemda for håndverktjenester". Vi ønsker ikke å havne i den situasjonen, men skulle du som kunde være uenig i produktet vi leverer, er det en trygghet å vite at du kan henvende deg til denne nemda for en gratis og vurdering av saken. Et tilbud som gjelder kun forbrukere med et kundeforhold til en av medlemsbedriftene i utvalgte bransjeorganisasjoner. I tillegg har du og tilgang til boligtvistnemda, hvor behandling av en sak koster et mindre beløp.
Som sagt, vi søker å gjøre et godt arbeid som du er fornøyd med. Kanskje ikke billigst, men som i alle andre sammenhenger - kvalitet koster litt ekstra.

Organisasjonsstruktur

Bedriften har et styre bestående av eiere, samt to eksterne styremedlemmer. Fra September 2009 ble det ansatt en daglig leder, og tre mann fungerer som formenn i felten med hvert sitt tømrerlag. Intensjonen med denne strukturen, er å få en organisasjon som er mer strømlinjeformet og med fokus på hver sine områder. Det er også et ønske om at det skal bli en mer effektiv kundepleie og oppfølging på denne måten.

Mål

Man ønsker alltid å bli bedre. Slik er det også for Jora Bygg og Laft AS. Bedriften er i en kontinuerlig forbedringsprosess. I tillegg bestreber Jora Bygg og Laft AS for å være en god arbeidsplass med godt sosialt arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold. Helse Miljø og Sikkerhet er et prioritert område for å ivareta dette.

Jora Bygg og Laft AS skal være en fremtidsrettet bedrift med løsninger for de fleste byggeoppdrag, med fokus på å levere kvalitet.