brannstasjon

Våre prosjekter


Se hva vi jobber med

Brannstasjonen på Jora

2015

Dovre kommunes nye brannstasjon ble ferdigstilt i 2015, og er lokalisert på Joramo Industriområde på Dombås. Her hadde Jora Bygg og Laft totalleveransen av prosjektet; fra tegning og prosjektering til ferdigattest.