kraftverk

Våre prosjekter


Se hva vi jobber med

Kvernåa kraftverk

2017

Ved Kvernåa på Lesja fikk vi oppdraget med å bygge nytt kraftverk. Det meste av bygget er i betong, og taket er konstruert slik at det kan heises av ved behov for service eller skifte av turbin.